Prohlášení o ochraně dat


My, společnost Wolfcraft GmbH (dále jen „Wolfcraft“), jsme potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky. Ochrana Vašich osobních dat při jejich zpracování je pro nás důležitým závazkem. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Níže Vám objasníme, jaké informace Wolfcraft během Vaší návštěvy na našich webových stránkách získává a jak jsou tyto informace využívány.

Osobní data


Osobní data jsou jednotlivé údaje o osobních či věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Do tohoto okruhu spadají informace jako je např. Vaše pravé jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození. Informace, které nelze přímo spojovat s Vaší totožností (data, která lze vztáhnout k dané osobě), např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů nějaké stránky či IP adresy, nejsou osobními daty.

Získávání a zpracovávání osobních dat


Navštívíte-li naše webové stránky, budou naše servery standardně ukládat osobní data pro účely bezpečnosti systému, tzn. připojovací údaje dotazujícího počítače (IP adresa) a dále informace o webových stránkách, které u nás navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační data použitého typu prohlížeče a operačního systému nebo informace o webové stránce, z níž jste na naše stránky přešli. Tato data se vyhodnocují také pro statistické účely. Takovéto statistické vyhodnocení však osobní data neobsahuje. Ke zpětnému sledování jednotlivých uživatelů a uživatelek při tom nedochází. Osobní údaje mimo tento okruh (např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), se nezaznamenávají, a pokud ano, tak pouze v případě, že jste tyto údaje zadali dobrovolně, např. v rámci registrace, ankety, účasti ve výherní akci nebo při zadávání dotazu ohledně určitých informací.

Rádi bychom neustále zlepšovali naši nabídku a proto se vracíme zpět k analytickým nástrojům „AWStats“ a „Google Analytics“.

Ochrana dat ve službě Google Analytics


„Tato webová stránka používá Google Analytics – službu analýzy webových stránek od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“ – textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jakým způsobem využíváte webové stránky. Informace, které soubory cookie vytvářejí o Vašem využívání těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají. Pokud však na těchto stránkách dojde k aktivaci anonymizace IP adres, bude Vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam se zkracuje. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jakým způsobem využíváte webové stránky, sestavil přehledy webových aktivit a poskytl provozovateli stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč sdělí službě Google Analytics, se nesloučí s ostatními daty Googlu. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého webového prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Navíc můžete zamezit tomu, aby data, která soubor cookie vytvořil a která souvisejí s Vaším využíváním webových stránek (včetně Vaší IP adresy), byla předávána Googlu, případně byla z jeho strany zpracovávána. Stačí si stáhnout a nainstalovat plugin prohlížeče dostupný na této adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zdroj: Podmínky Google Analytics

Pokud nechcete instalovat doplněk do prohlížeče, případně používáte prohlížeč pro mobilní zařízení, můžete rovněž kliknout na tento odkaz: – zabráníte tím budoucímu získávání dat službou Google Analytics v rozsahu těchto webových stránek (doplněk Opt Out funguje jen v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Přitom se ve Vašem zařízení archivuje soubor cookie typu Opt Out. Jestliže soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, bude třeba znovu kliknout na tento odkaz.

Mapy Google


Tato internetová stránka využívá na podstránce „Vyhledávání prodejců“ rozhraní Google Maps API, mapovou službu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“), a to k zobrazení interaktivní mapy. Při využívání Map Google se mohou na server Googlu v USA přenášet informace o Vašem využívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a tam se ukládat. Google tyto informace případně předá třetím stranám, pokud to nařizuje zákon nebo pokud tyto třetí osoby příslušná data zpracovávají z pověření Googlu.

Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými svými daty. Přesto by bylo technicky možné, že by Google mohl na základě získaných dat identifikovat minimálně jednotlivé uživatele. Bylo by možné, že by Google mohl zpracovávat osobní data a osobnostní profily uživatelů webových stránek k jiným účelům, na které nemáme a ani nemůžeme mít žádný vliv. Tato záležitost (stejně jako skutečnost, že data jsou předávána do USA) je z hlediska práva na ochranu dat problematická.

Máte možnost službu Mapy Google jednoduše deaktivovat a tím předávání dat Googlu zamezit: Za tím účelem ve svém prohlížeči deaktivujte JavaScript. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci využívat zobrazení map.

Využíváte-li tyto webové stránky a nedeaktivujete JavaScript, prohlašujete tím výslovně a při znalosti problematiky práva na ochranu dat, že souhlasíte s tím, aby Google zpracovával Vašim prostřednictvím získaná data výše popsaným způsobem a k výše popsanému účelu.

Ochrana dat ve službě AWStats


Ve statistice serveru se automaticky ukládají taková data, která nám sděluje Váš prohlížeč. Jsou to:

  • typ/verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • adresa URL odkazující stránky (naposledy navštívená stránka),
  • hostitelské jméno přístupového počítače (IP adresa),
  • čas dotazu serveru,
  • vyhledávací dotaz, jehož prostřednictvím jste (např. přes Google) tuto stránku nalezli.


Tato data zpravidla nelze přiřadit konkrétním osobám. Slučování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí, data se navíc po statistickém vyhodnocení mažou.

Používání tlačítek nebo pluginů pro sdílení


Náš web používá tlačítka pro sdílení a sociální pluginy těchto sítí: facebook.com, twitter.com a youtube.com. Tato tlačítka jsou stejně jako pluginy označena logem. Otevřete-li webovou stránku v rámci našeho webu, která takový plugin nebo tlačítko pro sdílení obsahuje, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku, Twitteru nebo portálu YouTube. Obsah příslušného tlačítka nebo pluginu pro sdílení bude přímo sdělen Vašemu prohlížeči a jeho prostřednictvím začleněn do webové stránky. Na základě začlenění tlačítka a pluginu pro sdílení obdrží daná síť informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou stránku v rámci našeho webu. Jste-li tedy přihlášeni na Twitteru nebo Youtube, mohou sítě přiřadit Vaši návštěvu příslušným účtům. Při interakcích s tlačítky nebo pluginy pro sdílení (například stisknutím tlačítka „To se mi líbí“), případně při odeslání komentáře atd., bude příslušná informace z Vašeho prohlížeče předána přímo Facebooku, Twitteru nebo Youtube a tam se uloží. Informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich dalším zpracovávání a využívání, jakož i o Vašich právech týkajících se této problematiky nebo o možnostech nastavení pro ochranu soukromí naleznete v pokynech pro ochranu dat výše zmíněných sítí. Nechcete-li, aby o Vás služby Facebook, Twitter nebo Youtube shromažďovaly data prostřednictvím našeho webu, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku, Twitteru nebo Youtube.

MyFonts Counter


Na naší stránce je zaveden Script Code společnosti MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (dále jen: MyFonts). Jestliže máte ve svém prohlížeči aktivovaný JavaScript a nemáte nainstalovaný žádný blokátor JavaScriptu, může Váš prohlížeč případně předávat osobní data společnosti MyFonts. Není nám známo, která data společnost MyFonts spojuje s daty, která obdrží, ani k jakým účelům tato data používá. Chcete-li zcela zamezit implementaci kódu JavaScript společnosti MyFonts, můžete si nainstalovat blokátor JavaScriptu (např. www.noscript.net). Podrobnější informace k ochraně dat ve společnosti MyFonts můžete získat na následující adrese: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.

Využívání a další předávání osobních dat


Osobní data, která jste nám dali k dispozici, využíváme k plnění Vašich přání a požadavků, tedy zpravidla k realizaci s Vámi uzavřené smlouvy, k zodpovězení Vašeho dotazu nebo v rámci Vaší účasti v soutěži o ceny. Pouze tehdy, jestliže nám předem dáte svolení, popř. (pokud tak stanoví zákonná nařízení) nevyjádříte námitky, využíváme tato data i pro ankety spojené s určitými produkty a k marketingovým účelům.
K dalšímu předávání, prodeji nebo jinému sdělování Vašich osobních dat třetím stranám nedochází, a pokud ano, pak pouze v případě, že je to žádoucí pro účely realizace smlouvy, nebo v případě, že jste k tomu výslovně svolili. Takto může být například žádoucí, abychom při objednávání produktů předali svým dodavatelům Vaši adresu a objednací údaje.
Je-li pro realizaci určitého plnění nebo pro zodpovězení dotazu zapotřebí sdělit osobní data externímu poskytovateli služeb, pak technickými a organizačními opatřeními zajistíme, aby byla dodržena zákonná ustanovení o ochraně dat. Wolfcraft mimoto zavazuje externí poskytovatele služeb k dodržování příslušných ustanovení o ochraně dat, jakož i k důvěrnému nakládání s osobními daty a k jejich neprodlenému smazání, jakmile již nebudou zapotřebí.

RSS-zprávy („kanály RSS“)


Naše internetové stránky poskytují uživatelům možnost stažení kanálů RSS. Kromě toho se o aktualizacích na našich internetových stránkách můžete informovat prostřednictvím tisku, aniž byste přitom museli danou stránku navštívit. Pro využívání této služby není třeba udávat žádná osobní data.

Osobní data dětí


Protože ochrana soukromí dětí má velký význam, nechceme získávat, zpracovávat, ani využívat osobní data osob mladších 18 let. V případě, že jako vychovávající osoby zjistíte, že Vaše děti nám sdělily svá osobní data, můžete se s námi spojit na adresách uvedených v tiráži, pokud si budete přát, abychom tato data vymazali.

Používání souborů cookie


Tak jako mnohé jiné weby používá i ten náš takzvané soubory cookie, aby tak zlepšil zážitek, který může uživatelům poskytnout. Soubor cookie je soubor, který web přenese do prohlížeče uživatele a prohlížeč jej pak v počítači uživatele uloží do speciálního souboru určeného pro soubory cookie. Soubory cookie používáme proto, abychom mohli funkce svého webu přizpůsobit ještě více na míru osobě uživatelům a abychom mohli sestavovat statistiky o využívání webu.

Máte možnost nastavit si svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal. Potřebujete-li k tomu pomoc, využijte buďto „Nápovědu“ v dokumentaci svého prohlížeče, nebo se spojte s jeho výrobcem.

Naše webová stránka používá v současné době tyto soubory cookie:

Název souboru cookiePoužití souboru cookieDoba trvání / vypršení platnosti souboru cookieHostitelVyužití a další informace
ga-disable-UA-33489106-1Google Analytics Opt-Outtrvalewww.wolfcraft.czSoubor cookie slouží k tomu, aby zabránil sledování službou Google Analytics. Soubor cookie se používá jen tehdy, jestliže uživatel aktivoval funkci Opt-out.
ga-disable-UA-33489106-3Google Universal Analytics Opt-Outtrvalewww.wolfcraft.czSoubor cookie slouží k tomu, aby zabránil sledování službou Google Universal Analytics. Soubor cookie se používá jen tehdy, jestliže uživatel aktivoval funkci Opt-out. Služba Universal Analytics nahradí v budoucnu Google Analytics. V současné době se ještě nachází v testovací fázi. Po dobu trvání této fáze se oba sledovací kódy používají souběžně.

 

Bezpečnost


Společnost Wolfcraft podniká všechna nezbytná technická i organizační bezpečnostní opatření, aby zamezila ztrátě a zneužití Vašich osobních dat. Proto jsou Vaše data uložena v bezpečném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti. Pokud byste měli zájem se spojit se společností Wolfcraft pomocí e-mailu, upozorňujeme Vás, že není zaručena důvěrnost předávaných informací. Do obsahu e-mailů mohou nahlížet třetí strany. Doporučujeme proto, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Změny tohoto prohlášení o ochraně dat


Ze zákonných a/nebo organizačních důvodů může být čas od času zapotřebí provést v tomto prohlášení o ochraně dat změny, popř. úpravy. Považujte proto za směrodatnou vždy aktuální verzi tohoto prohlášení o ochraně dat.

Právo na informace


Na základě písemného dotazu Vám poskytneme informace o tom, která data o Vaší osobě (např. jméno, adresu) máme u nás uložena.

Kontakt


Máte-li otázky týkající se zpracování Vašich osobních dat, můžete se obrátit na osobu pověřenou ochranou dat ve společnosti Wolfcraft, která je Vám v případech žádostí o informace, podnětů nebo stížností k dispozici.

Osobou pověřenou ochranou dat ve společnosti Wolfcraft GmbH je:

Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

E-mail: datenschutz@wolfcraftdotcom


Stav: březen 2015