Prohlášení o ochraně údajů

Společnost wolfcraft GmbH (dále jen „wolfcraft“) je potěšena, že jste navštívili její webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů při jejich získávání a používání je pro nás důležitým závazkem. Rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Níže vám proto objasníme, jaké informace, zejména jaké osobní údaje, budeme během vaší návštěvy našich webových stránek získávat a využívat.

S případnými dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat.
 
1. Informace o získávání osobních údajů

(1) Níže vás budeme informovat o získávání osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze spojit s vaší osobou, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Správcem podle článku č. 4, odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich (viz také naši tiráž). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutz@wolfcraft.com nebo prostřednictvím následujícího kontaktu: Dr. Dornbach Consulting GmbH, paní Susanne Kamm, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz, Německo.

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (svou e-mailovou adresu, příp. jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom odpověděli na vaše dotazy. Údaje takto vytvořené vymažeme, pokud jejich uložení již nebude potřebné, nebo – pokud budou existovat zákonné požadavky pro jejich uchovávání – omezíme jejich zpracování.

(4) Pokud budeme pro zajištění jednotlivých funkcí naší nabídky využívat smluvní poskytovatele služeb nebo budeme chtít vaše údaje využít k reklamním účelům, níže uvádíme podrobné informace o příslušných postupech. Uvedeme přitom také stanovená kritéria pro dobu uložení údajů.
 
2. Vaše práva

(1) Vůči nám máte následující práva týkající se osobních údajů, které se vás týkají:
              –        právo na informace,
              –        právo na opravu nebo vymazání,
              –        právo na omezení zpracování,
              –        právo na podání námitky proti zpracování,
              –        právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
3. Informace o získávání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) V případě ryze informativního využívání internetových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, získáváme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odešle na náš server. Při prohlížení našich internetových stránek budeme získávat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení internetových stránek a k zajištění stability a zabezpečení (právní základ představuje čl. 6, odst. 1, věta 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů):
–        IP adresa
–        datum a čas požadavku
–        časový rozdíl oproti greenwichskému času (GMT)
–        obsah požadavku (konkrétní stránka)
–        stav přístupu/stavový kód HTTP
–        příslušné přenesené množství dat
–        stránka, z níž byl požadavek odeslán
–        prohlížeč
–        operační systém a jeho rozhraní
–        jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou během používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku a jsou přiřazené prohlížeči, který používáte, jejichž pomocí subjekt, který soubor cookie uložil na váš pevný disk (v tomto případě jsme to my), získává určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Celkově slouží ke zlepšení uživatelského komfortu a efektivity internetové nabídky.

(3) Používání souborů cookie:

a) Tyto internetové stránky využívají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
          – dočasné soubory cookie (viz b)
          – trvalé soubory cookie (viz c).

b) Dočasné soubory cookie se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména soubory cookie relace. Uchovávají takzvané ID relace, na základě kterého mohou být různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřazeny společné relaci. To umožňuje rozpoznat počítač při opětovném navštívení našich webových stránek. Soubory cookie relace se po odhlášení nebo po ukončení prohlížeče odstraní.

c) Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na daném souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle vlastních představ a např. můžete odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran. Upozorňujeme však, že možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
 
4. Další funkce a nabídky našich internetových stránek

(1) Kromě čistě informativního využívání našich internetových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. V souvislosti s tím je zpravidla nutno poskytnout další osobní údaje, které využíváme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

(2) Ke zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali, ověřili jsme je a pověřili zpracováním v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v místě jejich působení, podléhají našim pokynům a pravidelným kontrolám.

(3) Kromě toho můžeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nabídky na uzavření smlouvy nebo podobné služby nabízíme ve spolupráci s našimi partnery. Podrobnější informace na toto téma získáte při zadávání svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.
 
5. Námitka proti zpracování vašich údajů nebo odvolání souhlasu

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Po podání odvolání bude mít takové odvolání vliv na oprávněnost zpracování vašich osobních údajů.

(2) Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z posouzení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. Jedná se o případ, kdy zpracování není vyžadováno zejména pro splnění smlouvy uzavřené s vámi, což vysvětlujeme v rámci následujícího popisu funkcí. V případě uplatnění takové námitky vás požádáme, abyste uvedli důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jako jsme to učinili. V případě odůvodněné námitky se budeme situací zabývat a buďto ukončíme nebo upravíme zpracování údajů nebo poukážeme na naše kogentní oprávněné důvody, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely a účely analýzy dat. O své námitce proti využívání údajů k reklamním účelům nás můžete informovat prostřednictvím následujícího kontaktu: datenschutz@wolfcraft.com, nebo na adrese Dr. Dornbach Consulting GmbH, paní Susanne Kamm, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz.
 
6. Využívání služby Google Analytics

(1) Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics – službu analýzy webových stránek od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“ – textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak využíváte webové stránky. Informace, které soubory cookie vytvářejí o vašem využívání těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají. Pokud však na těchto webových stránkách dojde k aktivaci anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenáší úplnou IP adresu a teprve tam se zkracuje. Na objednávku provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil, jak využíváte webové stránky, sestavil přehledy webových aktivit a poskytl provozovateli stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu.

(2) IP adresa, kterou váš prohlížeč sdělí službě Google Analytics, se nesloučí s ostatními daty Googlu.

(3) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě případně nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a údajů související s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google kliknutím na doplněk prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu, jeho stažením a instalací: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Tato webová stránka využívá Google Analytics – službu analýzy webových stránek s doplňkem „_anonymizeIp()“. V důsledku toho probíhá zpracování zkrácených IP adres a propojení s konkrétní osobou lze takto vyloučit. Pokud bude základě získaných údajů možné zjistit propojení s konkrétní osobu, bude toto propojení tedy okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou neprodleně vymazány.

(5) Využíváme službu Google Analytics, abychom analyzovali používání našich webových stránek a pravidelně je vylepšovali. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a pojmout ji atraktivněji pro vás coby uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, je společnost Google vázána dohodou Privacy Shield mezi EU a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní základ pro používání služby Google Analytics představuje čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(6) Informace externího poskytovatele služeb: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky používání: www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled o ochraně údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a Prohlášení o ochraně údajů: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 
7. Vkládání videoobsahu na YouTube

(1) Do své online nabídky jsme vložili videoobsah na YouTube, který je uložen na adrese www.YouTube.com a který lze přímo přehrát na našich webových stránkách. [je vložen v „rozšířeném režimu ochrany údajů“, což znamená, že pokud si videoobsah neprohlížíte, nejsou o vás coby uživateli do YouTube přenášeny žádné údaje. Až po spuštění přehrávání videoobsahu se přenesou údaje, které jsou uvedeny v odstavci 2. Nemůžeme ovlivnit tento přenos údajů.]

(2) Návštěvou webové stránky získá YouTube informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou vnořenou stránku našich webových stránek. Kromě toho dojde k odeslání údajů uvedených v odstavci 3 tohoto Prohlášení. Děje se tak bez ohledu na to, zda YouTube má k dispozici informaci o uživatelském účtu, ke kterému jste přihlášeni, nebo uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na YouTube, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro reklamní účely, průzkum trhu nebo návrh svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Taková analýza se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k nabízení reklamy v souladu s potřebami uživatelů a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro její uplatnění se musíte obrátit na YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu získávání a zpracování údajů prostřednictvím služby YouTube naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde najdete i další informace o vašich právech v této souvislosti a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google provádí zpracování údajů také v USA a je vázána dohodou Privacy Shield mezi EU a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
8. Vkládání obsahu Google Maps

(1) Tyto webové stránky využívají nabídku služby Google Maps. Tímto způsobem vám můžeme přímo na webových stránkách zobrazit interaktivní mapy a umožnit vám pohodlně používat mapové funkce.

(2) Návštěvou webové stránky získá Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou vnořenou stránku našich webových stránek. Kromě toho dojde k odeslání údajů uvedených v odstavci 3 tohoto Prohlášení. Děje se tak bez ohledu na to, zda Google má k dispozici informaci o uživatelském účtu, ke kterému jste přihlášeni, nebo uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na Google, musíte se před stisknutím tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro reklamní účely, průzkum trhu nebo návrh svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Taková analýza se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k nabízení reklamy v souladu s potřebami uživatelů a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro její uplatnění se musíte obrátit na společnost Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu získávání a zpracování údajů prostřednictvím poskytovatele doplňku naleznete v Prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele. Zde najdete i další informace o svých souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google provádí zpracování údajů také v USA a je podřízena dohodě Privacy Shield mezi EU a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.