wolfcraft Filozofie

„Naše zaměstnance vidíme jako naše spolupodnikatele“. Každý se aktivně zapojuje a podílí se na dosažení společného obchodního cíle. Proto dáváme prostor vlastní iniciativě a inovativnímu myšlení. Tohle je zárukou nabídky úspěšných řešení pro naše zákazníky.“

(Thomas Wolff, Reinhard Wolff)

Jakožto rodinný podnik provozovaný svými vlastníky si klademe za cíl rozpoznat své silné stránky, budovat a cílevědomě se prosadit na celosvětovém trhu.

Značka Wolfcraft pro nás představuje závazek i zodpovědností vůči pracovníkům společnosti, ale i vůči lidem projevujícím důvěru v naše schopnosti a naše výrobky.

Stanovili jsme si cíl: „Wolfcraft – přední výrobce inovativního nářadí a kompetentní dodavatel příslušenství pro elektrické nářadí“. Tento cíl nespouštíme ze zřetele a na jeho splnění denně pracujeme.

Ty nejlepší nápady získáváme od vás!

Inovace pro nás neznamená jen vývoj „nových“, nýbrž „lepších“ výrobků. Na začátku vývoje každého výrobku stojí rozeznání zásadního problému a nápad na lepší řešení.

Představujeme si sami sebe v roli koncového uživatele. Díky intenzivním průzkumům trhu a spokojenosti zákazníků známe požadavky kladené na naše výrobky. Jste to vy, od koho se neustále učíme a kdo nás stále podněcuje k novým myšlenkám.

Typický design značky Wolfcraft je u našich výrobků stejně důležitý jako vysoká ergonomičnost a vynikající funkčnost. Naším cílem ve fázi vývoje je vždy nabídnout na trhu výrobek, který bude „nejlepší ve své třídě“.

Ať už v oblasti vývoje, výroby, prodeje a marketingu nebo správy: naši zaměstnanci nejsou „jen“ naším nejcennějším kapitálem – jsou mnohem důležitější!

„Zaměstnanec jako spolupodnikatel“: Na začátku 70. let 20. století byl ve společnosti Wolfcraft zaveden model, který trvá dodnes. Nabízí zaměstnancům možnost aktivně přispívat k úspěchu společnosti a podílet se na něm – v souvislosti s rozdělováním výnosu mezi všechny zaměstnance.

Otevřená informační politika, objektivní a kritické vyrovnávání vzájemných sporů, ochota se stále učit, radost ze společně vypracovaného řešení – tím vším se vyznačuje naše pracovní atmosféra.

Díky tomuto zapojení zaměstnanců a koncentraci schopností na „společný zájem“ dosahujeme svých skrytých cílů efektivně a důsledně.

Historie

Další informace o společnosti Wolfcraft naleznete v sekci věnované naší historii.

Přejít do sekce Historie