Ochrana dýchání

 • Masky FFP1 chrání před zatěžujícím, ale nikoli bezprostředně zdraví škodlivým prachem a kouřem (pevné částice). Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 4násobek hodnoty MAK*.
 • Masky FFP2 poskytují ochranu proti zdraví škodlivým pevným a kapalným částicím. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.
 • Masky FFP3 proti jedovatým, pevným a kapalným částicím a proti částicím rakovinotvorných a radioaktivních látek, sporám, bakteriím, virům a enzymům. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 30násobek hodnoty MAK*.
 • Filtry A1P2 chrání před organickými plyny a parami, např. před rozpouštědly, laky nebo lepidly, a rovněž před zdraví škodlivými, pevnými a kapalnými částicemi. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.
 • Filtry ABEK chrání před organickými a anorganickými plyny a parami, a také proti kyselým plynům, čpavku a organickým derivátům čpavku. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 30násobek hodnoty MAK*.* Maximální koncentrace na pracovišti (hodnota MAK) udává maximálně přípustnou koncentraci určité látky, jako je plyn, pára nebo aerosol, ve vzduchu (dýchaném) na pracovišti, při kterých se nedá očekávat žádné poškození zdraví, i když je člověk této koncentraci vystaven 8 hodin denně, maximálně 40 hodin týdně.

 • ochrana proti netoxickému hrubému prachu, jako např. při opracování rzi, práci s nátěrovým...

k výrobku

 • ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev,...

k výrobku

 • ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev,...

k výrobku

 • ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev,...

k výrobku

 • vhodný zejména pro prevenci chřipky ( např. chřipka typu A / H1N1-prasečí chřipka)
 • ochrana...

k výrobku

 • pro práce s hrubými, bezpečnými materiály (polystyren, sekání/úprava trávníku, hrabání...

k výrobku

 • na ochranu před plyny a parami, např. z rozpouštědel, laků nebo lepidel
 • dobré utěsnění díky...

k výrobku